رد کردن پیوندها

فیلم قبل و بعد درمان لکنت زبان

درمان لکنت زبان با روش اسکیلا و نرمش پذیری عصبی

 عملکرد گفتار بر چه اساس صورت می گیرد؟

 عملکرد گفتار بر اساس:

  • الگوریتم محرک های بیرونی و درونی سامانه ی شناختی
  • پردازش و تفسیر اطلاعات
  • ارسال سامانه های عصبی و مغز
  • ارسال پیام های عصبی به اندام های گفتاری
  • و تولید صوت و بیان صورت میگیرد.

هماهنگی بخش های مختلف یاد شده توسط ذهن که نقش فرماندهی را دارد انجام میگیرد.

برای گفتار درمانی به مرکز تخصصی درمان اختلال گفتاری اسکیلا با بهترین دکترین و متخصصین درمان لکنت زبان مراجعه کنید.

نرمش عصبی یا نوروپلاستیسیتی چیست؟

اصطلاح نرمش عصبی یا نوروپلاستیسیتی اصطلاحی است که برای توصیف توانایی مغز در بازسازماندهی یا تغییر ارتباطی بر اثر یادگیری و تجربه، بکار میرود. یافته های پژوهشی نشان میدهد نرمش های مغز مانند تحول دندریت ها و تشکیل پیوند های سیناپسی تازه در دوره های بزرگسالی حفظ میشود.

عصب زدایی

همچنین گیت و همکارانش نشان داده اند عصب زدایی یعنی تولد و رشد نورون های جدید تا بزرگسالی اتفاق میوفتد؛ به خصوص بخش هایی از شکنج دندانه ایی هیپوکامپ که در یادگیری و حافظه نقش دارند.

شکل پذیری و نوروپلاستیسیتی به عنوان اصل کلی و عمومی ارگانیسم زنده، توانایی برای تطبیق با تغییرات، مقابله با خطرات تهدید کننده زندگی و آرایش و سازماندهی مجدد سیستم عصبی مرکزی جهت برگشت عملکرد مناسب موضوعی است که توسط دانشمندان علوم اعصاب اثبات شده است.

درمان لکنت زبان با روش اسکیلا نیز با توجه به آموزش، یادگیری و ایجاد مهارت روانگویی با سازماندهی مجدد سیستم عصبی مرکزی و تاثیرپذیری سیناپسی در مسیر جدید، منجر به صحبت کردن عادی و طبیعی در همه ی موقعیت ها میشود.

نویسنده: دکتر اکرم حسین زاده، روانشناس و بهترین درمانگر تخصصی لکنت زبان

جلسه اول درمان لکنت زبان