رد کردن پیوندها

رسانه اسکیلا

حضور اسکیلا در همایش ها

ارائه طرح آموزشی درمانی لکنت زبان اسکیلا توسط دکتر اکرم حسین زاده دراولین همایش استارتاپی ایران استارت آپ   استارت آپ

TV اسکیلا

صحبت های خانم دکتر حسین زاده در رابطه با تاثیر دو زبانه بودن کودک در لکنت زبان. https://dl.skillaravan.com/tvSkilla/%D8%AF%D9%88%20%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87%20%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86%20%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9.mp4 در صورت