رد کردن پیوندها

انواع اختلالات کودک در ارتباطات

انواع اختلالات کودک در ارتباطات; زبانی و گفتاری

دو نوع اختلال ارتباطی

  • اختلال زبانی

دسته اول اختلال های زبانی است که شامل زبان دریافتی یعنی عدم توانایی در فهمیدن معنی کلمات و ارتباط آنها با هم و زبان بیانی یعنی عدم توانایی بیان است.

  • اختلال گفتاری

دسته دوم اختلال های ارتباطی گفتاری است که شامل شمرده صحبت کردن، مشکل تلفظ و صداسازی و سخن گفتن در روانی کلام مثل لکنت زبان میباشد.

این افراد هوش طبیعی دارند و حداقل در یک حوزه دچار ضعف هستند، عملکرد تحصیلی آن ها موفقیت آمیز نیست یا در تمرکز، صحبت کردن، خواندن و مهارت های اجتماعی ضعف دارند.

متداول ترین مشکل آن ها مهارت خواندن است. همچنین در فنولوژیک لغت و کلام و هجی کردن مشکل دیده میشود.

در اختلال یادگیری بحث زبان خیلی مهم است. حدود 5 درصد کودکان اختلال یادگیری دارند. ترک تحصیل و عملکرد ضعیف در پاسخگویی دروس و پیشرفت تحصیلی از علایم آن است.

پیام بگذارید