رد کردن پیوندها
روانشناسی ارتباط و زوج درمانی

روانشناسی ارتباط و زوج درمانی

روانشناسی ارتباط و زوج درمانی

به تکلم به خموشی به تبسم، به نگاه       می توان برد به هر شیوه دل آسان از من

  “کریم کاشانی”

ضرورت ارتباط بدلیل علاقه بشر به زندگی اجتماعی و دوری از انزوا گزینی همواره از مهمترین دستاوردهای بشر در زندگی اجتماعی تلقی می شود.سطوح مختلف ارتباط از کلام و چهره و رفتار گرفته با ارتباطات الکترونیکی دارای ظرافت ها و مهارت های زیادی است که نیاز به علم و آگاهی دارد.

متاسفانه در بسیاری از موقعیت ها بدلیل ناآگاهی از مهارتهای ارتباطی و شناخت ناکافی از طرف مقابل نمی توانیم آنگونه که می خواهیم در ارتباط با دیگران ظاهر شویم.

روانشناسی ارتباط و زوج درمانی

بنابراین برای آنکه در فرآیند اجتماعی شدن از شخصیت خویش، نمونه کاملتری بسازیم و سطح عملکردی زندگی فردی و شغلی و اجتماعی خود را ارتقاء دهیم تا مودب تر، صمیمی تر، محبوب تر، صریح تر،آزاد اندیش تر و عینی تر باشیم لازم است در روانشناسی ارتباطی تقویت شویم.

یکی از مظاهر ارتباط که نقش مهمی در زندگی اجتماعی هر فرد دارد رابطه عاشقانه و منطقی با جنس مخالف و داشتن زوج اهمیت دارد.

  1. سلامت رابطه
  2. از بین بردن مسائل و مشکلات ارتباطی

زوج درمانی شامل ارائه تکنیک هایی است که به افراد کمک می کند تا از تنش و اختلاف دور شوند، مسائل مختلف را مدیریت کنند، برای روابط خود وقت بگذرانند، صحبت را بیاموزند، مسئولیت پذیر باشند، به ارتقاء فردی خود کمک کنند، مهارت حل مسئله و گفت و گو را یاد بگیرند و ده ها موضوع دیگر.

مرکز خدمات روانشناسی اسکیلا به شما کمک  می کند از سردی ارتباط ناشی از ناکارآمدی رابطه عاطفه و جنسی خود بکاهید و تعامل بین فردی خود را با حل مشکلات روانی، ذهنی ارتقاء دهید.

پیام بگذارید