رد کردن پیوندها

زبان و ارتباط با لکنت زبان

1-زبان و ارتباط با لکنت زبان

زبان چیست ؟ تبادل اطلاعات از طریق سمبل هایی که مطابق قواعد منظم مرتب شده اند.

تکامل زبان در نوزادان از سه ماهگی تا یک سالگی آغاز می شود. غان و غون کردن بچه ها فقط به یک زبان خاص و زمان خاص محدود نمی شود بلکه در تمام زبان های دیگر دیده شده است. حتی کودکان ناشنوا نیز قادر هستند غان و غون را نشان دهند. این زبان خاص ( غان و غون ) که در محیط نوزاد شکل می گیرد در ابتدا به صورت زیر و بم و سپس به صورت صداهای خاص بیان می شود. صداهای ناآشنا در ذهن کودک به مرور شناسایی شده و آن ها را یاد می گیرند. بعضی از نظریه پردازان بیان می کنند یک دوره حساس برای یادگیری زودرس زبان وجود دارد. از آن جایی که کودک به زبان ایما و اشاره حساس هست اغلب زبان را به آسانی یاد می گیرند. در حقیقت ، اگر کودکان در این دوره های حساس با زبان آشنا نشوند بعدا آن ها با مشکل بزرگی برخورد می کنند که نمی توان به این کمبودها غلبه کنند( بورت  فیلد[1] و مارست 2001)

ساخت یا تولید زبان :

وقتی که کودکان حدود یک سال دارند، تولید صداهایی که در زبان وجود ندارد را متوقف می کنند. این هنگامی است که آن ها قدم کوچکی برای تولید کلمات واقعی برمی دارند.

درک زبان مقدم تر از تولید زبان است یعنی مرکز اصلی زبان ، ذهن انسان است.

بعد از یک سالگی ، کودکان شروع به یادگیری شکل های پیچیده تر زبان می کنند ، آن ها دو کلمه که با هم ترکیب شده اند را تولید می کنند و جملاتی را درست می کنند و به سرعت تعداد کلماتی را که می توانند از آن استفاده کنند، بالا می برند، در سن دو سالگی تعداد لغاتی که کودک استفاده می کند به طور میانگین بیشتر از 50 کلمه می باشد . بعد از 6 ماه آن کلمات به بیش از 100کلمه افزایش می یابد. سپس جمله سازی را شروع می کند و از گفتار تلگرامی استفاده می کنند و با بزرگ تر شدن کودک گفتار تلگرامی به جملات پیچیده تبدیل می شوند.

در سن 3 سالگی کودکان می توانند اسم ها را با استفاده از حروف جمع ببندند و برای تعیین زمان گذشته افعال گذشته را به کار می گیرند. در این سن کودکان از تعلیم استفاده می کنند حتی اگر اشتباه باشد. در سن 5 سالگی کودک اساس قواعد زبان را فرا می گیرد. ولی هنوز توانایی درک همه کلمات را ندارند بعنوان مثال اگر از کودک بپرسیم آیا عروسک می تواند به سختی یا به آسانی ببیند؟

به دشواری می توان به این سوال پاسخ داد. یا مثلا از کودک خواسته شود که عروسک کور بهتر می بیند یا عروسک دیگر ، او کلمه کور را حذف می کند.( چامسکی  1969)[2]

 

نویسنده: دکتر اکرم حسین زاده، روانشناس و درمانگر تخصصی لکنت زبان

[1]– Butter field

[2]– Chomsky

پیام بگذارید