رد کردن پیوندها
روان شناسی ارتباط و سکس تراپی

موروثی بودن لکنت زبان

دانستنی های لکنت زبان | پارت 7

وقت مشاوره لکنت زبان
موروثی بودن لکنت زبان کودکان

موروثی بودن لکنت زبان

لکنت زبان می‌تواند به صورت موروثی به نسل‌های بعدی انتقال یابد. این به این معناست که اگر یک یا هر دوی والدین لکنت زبان داشته باشند، احتمال بروز این اختلال گفتاری در فرزندانشان بالاتر است. اما لازم به ذکر است که موروثی بودن یک اختلال به معنای ارث گرفته شدن کامل و مطلق آن از والدین به فرزندان نیست.

در مورد لکنت زبان، وراثت یکی از عواملی است که ممکن است نقشی در بروز این اختلال داشته باشد. به عبارت دیگر، اگر یکی از والدین یا افراد خانواده لکنت زبان داشته باشند، احتمال بیشتری وجود دارد که کودک نیز این اختلال را داشته باشد. اما دقت کنید که این تنها یک عامل است و بروز لکنت زبان همچنان تحت تأثیر عوامل دیگری مانند محیط، شرایط روان‌شناختی، عوامل زبانی و … نیز قرار دارد.

آیا لکنت زبان ارثی است؟

همچنین باید به این نکته توجه کرد که برخی از افرادی که والدینی با لکنت زبان داشته‌اند، ممکن است خود هیچ گونه علائم لکنت زبان نداشته باشند و برعکس، بعضی افرادی که والدینی بدون لکنت زبان داشته‌اند، ممکن است این اختلال را داشته باشند. این نشان می‌دهد که لکنت زبان تحت تأثیر ژنتیک و عوامل محیطی مختلف قرار دارد و تنها وجود یا عدم وجود لکنت زبان در والدین، تنها نمی‌تواند تمام تعیین کننده بروز این اختلال در فرزندان باشد.

پیام بگذارید