رد کردن پیوندها

دلایل لکنت زبان و تشدید آن چیست؟

دانستنی های لکنت زبان | پارت 4

وقت مشاوره لکنت زبان
علت بروز لکنت زبان و گفتار درمانی اسکیلا

عوامل موثر در بروز و شدت لکنت زبان چیست؟

علت لکنت زبان

لکنت زبان یک اختلال پیچیده است و عوامل متعددی ممکن است در بروز و شدت لکنت تأثیرگذار باشند. در زیر برخی از عوامل موثر در بروز و شدت لکنت زبان را بررسی می‌کنم:

1. عوامل ژنتیکی: به عنوان یک اختلال وراثتی، عوامل ژنتیکی ممکن است در بروز لکنت زبان نقش داشته باشند. در برخی موارد، عوامل ژنتیکی می‌توانند به افزایش احتمال بروز لکنت زبان در فرزندان خانواده‌های مبتلا کمک کنند.

2. عوامل محیطی: برخی عوامل محیطی نیز می‌توانند بر بروز و شدت لکنت زبان تأثیرگذار باشند. مثلاً فشارهای روانی، محیط پرسر و صدا، نمایش افراد دیگر در خصوص لکنت زبان، سرعت صحبت کردن و فشارهای اجتماعی می‌توانند به افزایش لکنت زبان در برخی افراد کمک کنند.

3. عوامل شناختی و زبانی: برخی از عوامل شناختی و زبانی نیز ممکن است در بروز و شدت لکنت زبان تأثیرگذار باشند. مشکلات در هماهنگی حرکات مورد نیاز برای تولید صوت‌ها، مشکلات در نظم و تنظیم زبانی، ناتوانی در تنظیم نفس و تنفس صحیح و ناهنجاری‌های ساختاری زبانی می‌توانند به بروز لکنت زبان کمک کنند.

4. عوامل روانشناختی: عوامل روانشناختی مانند اضطراب، استرس، عدم اعتماد به نفس و اضطراب اجتماعی نیز ممکن است در بروز و شدت لکنت زبان نقش داشته باشند.

این عوامل می‌توانند روند گفتار را تحت تأثیر قرار داده و لکنت زبان را تشدید کنند.

5. عوامل تکاملی: برخی از مطالعات نشان داده‌اند که در بعضی از موارد، لکنت زبان در فرآیند تکامل زبانی به وجود می‌آید. این نوع لکنت زبان به طور طبیعی در مراحل تکاملی زبان در کودکی وجود دارد و با گذشت زمان و تقویت مهارت‌های زبانی کودک کاهش می‌یابد.

با این حال، برای هر فرد ممکن است ترکیبی از این عوامل تأثیرگذار باشد و در هر مورد، تشخیص و درمان لکنت زبان باید توسط متخصصین مجرب صورت گیرد.

پیام بگذارید